Dihtovanje prozora

Dihtujemo drvene prozore silikonskim profilima "Euro Strip" sa izradom žleba na licu mesta.